เลือกหน้า

นโยบายการใช้คุกกี้ (บริษัท-บริษัทย่อย)

(Cookies Policy)

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566

           บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือของเรา (บริษัทฯ) (“ในที่นี้รวมเรียกว่า บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ ตาม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ท่าน รวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ บนแพลทฟอร์มอื่น ๆ ในอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า ”เว็บไซต์”) บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และการใช้งาน เว็บไซต์ของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยการใช้คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึง กันเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เว็บไซต์ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน ตามปกติ ข้อมูลจะไม่ระบุถึงท่านโดยตรง แต่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ปรับเข้ากับเฉพาะบุคคล ได้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกกี้ บางประเภทได้ โดยเลือกในส่วนหัวของหมวดต่าง ๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของ บริษัท อย่างไรก็ตาม การบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และ บริการที่บริษัทสามารถมอบให้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • คุกกี้คืออะไร
 • บริษัทฯ ใช้ คุกกี้ประเภทใด
 • บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร
 • การจัดการคุกกี้
 1. คุกกี้คืออะไร

          คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติคุกกี้จะทำหน้าที่ บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ รหัสผู้ใช้งาน ไอพี แอดเดรส (IP Address) และคำค้นหา และการตั้งค่าผู้ใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) เป็นต้น คุกกี้จะช่วยให้ บริษัทฯ ทราบว่า ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาปรับปรุง ประสบการณ์การใช้งาน หรือ การให้บริการแก่ท่านให้ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ โดย

          การบันทึกการตั้งค่าของคุกกี้ จะช่วยจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน ซึ่งจะทำให้การเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของท่านมาก ยิ่งขึ้น

 1. บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด

          บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ก. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) ข. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies) ค. คุกกี้การกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies)

 1. บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร

          บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง การตั้งค่าการใช้งานของ ท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยการนำไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งเข้าสู่เว็บบราวเซอร์ของท่าน ในกรณีนี้ บริษัทฯใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

ประเภทของคุกกี้ คำอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ อายุการ ใช้งาน
ก. คุกกี้ประเภทที่มีความ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงาน ของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของ เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถ เข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ อย่างปลอดภัย 90 วัน
ข. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Site Analytical/ Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงกาทำงานของเว็บไซต์ให้มี คุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้นอีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการ เข้าและพฤติกรรมกาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่าง ง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของ ผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของ เรา 90 วัน
ประเภทของคุกกี้ คำอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ อายุการ ใช้งาน
ค. คุกกี้การกำหนดเป้าหมาย และการโฆษณา (Marketing Cookies) คุกกี้เหล่านี้อาจได้รับการตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทโดยพันธมิตรด้านโฆษณา ซึ่งสามารถ แบ่งปันและใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อสร้าง ข้อมูลความสนใจของท่าน รวมทั้งแสดงโฆษณา ที่เกี่ยวข้องแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยจะ ขึ้นอยู่กับการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นการเฉพาะ หากท่าน ไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะเห็นโฆษณาที่ กำหนดเป้าหมายน้อยลง 90 วัน

 

          โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการ ทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการ วิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วน บุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

 1. การจัดการคุกกี้

          ท่านสามารถจัดการคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการยอมรับ ปฏิเสธ หรือ ตั้งค่าปิดเฉพาะ บางคุกกี้ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้หรือตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน เช่น ห้ามการใช้งานคุกกี้เพื่อการโฆษณา โดยการเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่า คุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากบางคุกกี้อาจส่งผลทำให้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บางส่วน หรืออาจไม่สามารถเก็บข้อมูลการตั้งค่าการใช้งานของท่านได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์

 1. ประกาศความเป็นส่วนตัว

          หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 1. การแก้ไขนโยบายคุกกี้

          เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศฉบับนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะ ๆ เพื่อ ตรวจสอบนโยบายคุกกี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เราจะปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และในกรณีที่เหมาะสม เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่าน ทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้

 1. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

          ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล การใช้สิทธิ หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถติดต่อ PRINC ได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ : บริษัท ละแมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ที่อยู่:                 17/21 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :            02-2585565   

อีเมล :               info@lamairpalmoil.com

thThai